Šta je popularna demokratija? PopDemo

Popularna demokratija ima za cilj promovisanje demokratskih vrednosti među srednjoškolcima širom Srbije. Projekat je zamišljen tako da se srednjoškolci kroz interaktivni rad u radionicama upoznaju sa značajem demokratskih vrednosti, političke participacije i građanskog aktivizma. Verujemo da svako uspešno i srećno društvo počiva na aktivnim građanima!
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Širenje i promovisanje demokratskih vrednosti

http://popularnademokratija.rs/wp-content/uploads/2019/04/hero_team-1.png

Politička edukacija mladih koji stiču pravo glasa

http://popularnademokratija.rs/wp-content/uploads/2019/04/letter_c-1.png

Upoznavanje mladih sa izbornim procesom u Srbiji

http://popularnademokratija.rs/wp-content/uploads/2019/04/hero_books-1.png

Podizanje svesti o važnosti učešća u procesu donošenja odluka

http://popularnademokratija.rs/wp-content/uploads/2019/05/Language_History-01-1.png

Podsticanje mladih na pokretanje lokalnih, društveno angažovanih inicijativa

http://popularnademokratija.rs/wp-content/uploads/2019/04/letter_a-1.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image